Ekomuseum Husbyringen

Ekomuseum Husbyringen

En app om Husbyringen, där män och kvinnor i olika åldrar, tider och samhällsklasser träder

fram och berättar om hur de drivit utvecklingen framåt.

Kund: Stiftelsen Husbyringen och Intresseföreningen Bergslaget

Manustexter: Agneta Barle

Ljud: Ulf Palenius

 
Tillbaka till startsidan