Ett Läslyft för Dalarna

Ett Läslyft för Dalarna

En rad exempel på läsfrämjande aktiviteter som genomförts i Dalarna 2012 – 2016.

Kund: Landstinget Dalarna, Länsbiblioteket Dalarna

Text: Agneta Barle

Illustrationer: Lisskulla Berg

Grafisk form: Åsa Svensson

 
Tillbaka till startsidan