Järnets väg

Järnets väg

En av 22 skyltar utmed fyra vandringsleder i Vintjärn, Svartnäs, Åg och Korså. De lyfter fram människorna som levde och verkade där i en svunnen tid.
Kund Falu Gruva
Text Agneta Barle
Form och illustration Titti Lorentzson

 
Tillbaka till startsidan