Kultur i Dalarna

Kultur i Dalarna

En exposé över olika kulturyttringar i Dalarna

Kunder Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget Dalarna, Dalarnas museum

Text Agneta Barle

Grafisk form Eva Kvarnström, Oform

Tryck Strålins

 
Tillbaka till startsidan