Roströk, äpplen och gamla mormor

Roströk, äpplen och gamla mormor

En omarbetad och utökad bok för barn om Världsarvet Falun

Kunder: Världsarvsrådet, Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun

Idé och text: Agneta Barle

Illustrationer och grafisk form: Titti Lorentson Grafisk form

Foto: Ulf Palm, Trons, Mikael Lindberg, Hansa Andersson, Titti Lorentzson

 
Tillbaka till startsidan