Söderköping punkt nu

Söderköping punkt nu

En bok som bygger på samtal med människor som lever och verkar i Söderköping och i S:t Anna skärgård.

Projektledare, författare Agneta Barle

Foto Fredrik Schlyter

Grafisk form Titti Lorentzson

Tryck Livonia Print 2015

 
Tillbaka till startsidan